Friday, March 30, 2012

BAB 9 KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH

            Dalam kehidupan, manusia sebagai hamba Allah menghadapi masalah dalam berbagai bentuk dan rupa yang memerlukan penyelesaian. Masalah pula ada berbagai-bagai kategori seperti misteri, puzzle, dilema dan peluang. Masalah dan isu perlu diberi perhatian oleh pengurus-pengurus dan jalan penyelesaian hendaklah dicari secepat mungkin.


Sifat Penyelesaian Masalah

Empat ciri penting di dalam individu yang menjadikannya seorang penyelesaian masalah yang berkesan (Francis,1990):

i)                    Motivasi yang kuat

ii)                  Trait yang positif

iii)                Jati diri

iv)                Membina kemahiran


Kategori Masalah

Terdapat 6 jenis masalah:

i)                    Misteri

ii)                  Tugasan

iii)                Kesukaran

iv)                Keempat peluang

v)                  Tidak pasti /“puzzles”

vi)                Dilema

Model Penyelesaian Masalah Secara Saintifik Dan Logik

Berikut ialah satu model penyelesaian masalah secara logik dan saintifik yang menggunakan lapan langakh:

i)                    Mendefinisikan masalah

ii)                  Mengkelaskan masalah

iii)                Tentukan objektif

iv)                Tentukan ukuran kejayaan

v)                  Kutipan data

vi)                Membuat keputusan

vii)              Melaksanakan keputusan yang diambil

viii)            Penilaian


Penyelesaian Secara Saintifik

Menyelesaikan masalah secara saintifik melibatkan proses empirikal induktif seperti berikut:

i)                    Mengadakan hipotesis

ii)                  Mengumpul maklumat

iii)                Membuat kesimpulan


Penyelesaian Secara Kreatif/Lateral

Faktor yang menyebabkan kita tidak dapat mencari penyelesaian kreatif pada masalah yang kita hadapi:

i)                     Kita terlalu mempermudahkan masalah itu

ii)                  Kita tidak mahu melihat lebih jauh disebalik apa yang ada di depan mata kita.

iii)                Kita tidak menyoal semula andaian yang kita gunakan

Menyelesaikan masalah secara kreatif atau lateral mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

i)                    Ia tidak bersifat kritikal

ii)                  Ia tidak bersifat analitikal

iii)                Ia tidak bersifat vertical

Enam Topi Berfikir:

i)                    Topi hijau

ii)                  Topi kuning

iii)                Topi putih

iv)                Topi hitam

v)                  Topi merah

vi)                Topi biru

Enam kasut bertindak

i)                    Kasut formal biru laut

ii)                  Kasut kelabu

iii)                Kasut perang

iv)                Boot oren

v)                  Selipar merah jambu

vi)                Kasut tunggangan ungu
 

Penyelesaian Melalui Perasaan

Kecerdasan emosi mengandungi lima domain utama:

i)                    Kebolehan mengetahui emosi sendiri

ii)                  Kebolehan dalam pengurusan emosi

iii)                Kebolehan meningkatkan motivasi

iv)                Kebolehan mengenal emosi orang lain

v)                  Kebolehan menjalin persaudaraan


Penyelesaian Secara Islam

Pada hakikatnya penyelesaian masalah secara Islam mempunyai dua corak yang popular, iaitu pendekatan hokum dan pendekatan sufi.

No comments:

Post a Comment